Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις ενδυνάμωσης Δομών ανηλίκων [ΠΡ_60]

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης που έχουν ως βασική αρμοδιότητα την προστασία των ανηλίκων, μέσω δράσεων προτυποποίησης και απλούστευσης των προβλεπόμενων διαδικασιών μέσω της ανάπτυξης ρυθμιστικών Πρωτοκόλλων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Δικαιοσύνης
  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης

Προϋπολογισμός

€ 180.000

Περίοδος υποβολής

από 18/4/2022 έως 30/6/2022

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
213 2018000
Φαξ
213 2018037

Σοφία Μιχαλοπούλου

213 2018042
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/6/2022

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ