Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην Στερεά Ελλάδα

Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της ικανότητας προσαρμογής των επιχειρήσεων στις αλλαγές της αγοράς και στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού, παρέχοντας συμβουλές σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας και σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, αναβαθμίζοντας τα επαγγελματικά προσόντα των συμμετεχόντων και παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες και μεθοδολογίες, αναγκαίες για την επέκταση και δραστηριοποίηση σε νέα και καινοτόμα πεδία. Ενδεικτικά:

 • Ενημέρωση των επιχειρηματιών για τις αναγκαίες διορθωτικές κ τεχνολογικές προσαρμογές.
 • Ενημέρωση των επιχειρήσεων σε επίπεδο ανάλυσης αγορών κ λοιπών υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους και την βελτίωση της πρόσβασής τους στις αγορές, με ταυτόχρονη δυνατότητα αξιοποίησης, προς το σκοπό αυτό, του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μέσω παροχής της απαραίτητης πρόσβασης σε ανοιχτά εργαλεία, πληροφορίες και μεθοδολογίες, με στόχο την βελτίωση της προσαρμογής και τις ανταγωνιστικότητάς τους σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις – συνθήκες της αγοράς.
 • Διενέργεια ερευνών για την ανίχνευση των αναγκών κ των δυνατοτήτων προσαρμογής επιχειρήσεων κ εργαζομένων στις αλλαγές της αγοράς και του ανταγωνισμού.
 • Διεξαγωγή ημερίδων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση, την δικτύωση και την διάδοση των αποτελεσμάτων της δράσης.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμος Λαμιέων
 • Δήμος Λεβαδέων
 • Δήμος Χαλκιδέων
 • Επιμελητήριο Βοιωτίας, με την προϋπόθεση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Λεβαδέων
 • Επιμελητήριο Ευβοίας, με την προϋπόθεση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Χαλκίδας
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Νομικά Πρόσωπα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των ανωτέρω Δήμων)

Περίοδος υποβολής

από 11/4/2022 έως 31/8/2022

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Προϋπολογισμός

€ 1.090.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Υψηλάντη 12, 351 00 Λαμία
Τηλ
22313 50900
Φαξ
22310 52864

Δήμητρα Λύτρα

2231 350924
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/4/2022