Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του τομέα Υγείας (Β’ φάση) [ΠΡ_62]

Έχουν λήξει

Δράσεις βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας των φορέων του τομέα υγείας μέσω του επανακαθορισμού και απλοποίησης και προτυποποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι φορείς, της ηλεκτρονικοποίησης υπηρεσιών κ.α. Συγκεκριμένα:

  • Εγκατάσταση και ενίσχυση μηχανισμών ελέγχου κλινικής κωδικοποίησης: Οι διαδικασίες στις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί ο έλεγχος είναι: α) ιατρική κωδικοποίηση ενός περιστατικού σε επίπεδο νοσοκομείου όπου πραγματοποιείται η κατηγοριοποίηση του σε DRG και β) η τελική υποβολή του περιστατικού από το νοσοκομείο προς τον ΕΟΠΥΥ όπου πραγματοποιείται ο τελικός κλινικός και διοικητικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.
  • Προτυποποίηση της φροντίδας στις Μονάδες Λοιμώξεων (HIV): Έλεγχος Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και Αντιβιοτική Επιμελητεία Η υλοποίηση της πρότυπης φροντίδας για τον HIV θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της φροντίδας για τα άτομα με HIV με μεγιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ενώ η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων και αντιβιοτικής επιμελητείας θα διασφαλίσει την αποδοτικότερη χρήση χρόνου του υγειονομικού δυναμικού για να υλοποιήσει και να εφαρμόσει την προτυποποίηση της φροντίδας αυτής, μέσω του αποτελεσματικότερου ελέγχου των λοιμώξεων στο νοσοκομείο γενικότερα, αλλά και ότι το περιβάλλον παροχής φροντίδας εντός των Μονάδων Λοιμώξεων και των νοσοκομείων εν γένει θα είναι ασφαλές για την εφαρμογή της πρότυπης φροντίδας για τους ασθενείς με HIV και τους υπόλοιπους ευάλωτους σε λοιμώξεις ασθενείς που το επισκέπτονται.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

  • Εποπτευόμενοι Φορείς του Υπουργείου Υγείας
  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ)

Προϋπολογισμός

€ 10.030.222

Περίοδος υποβολής

από 11/4/2022 έως 15/6/2022

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
213 2018000
Φαξ
213 2018037

Νεκτάριος Βούρτσης

213 2018022
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/6/2022

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ