Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα και την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων (Β' φάση) [ΠΡ_61]

Έχουν λήξει

Δράσεις κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις είτε να απευθύνονται οριζόντια σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα με παροχή κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης για το σύνολο ή/και ειδικότερα για υποσύνολα υπαλλήλων (π.χ. νεοπροσληφθέντες, υπαλλήλους υπαγόμενους σε καθεστώς κινητικότητας, υπαλλήλους που ασκούν διευθυντικές αρμοδιότητες ή που μπορεί να κληθούν να τις ασκήσουν, μεσαία και υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη, κ.α.), είτε να αφορούν στην υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων για επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας, τα οποία θα είναι σχεδιασμένα σε στενή συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς που θα τα αιτούνται, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητές τους. Επιπλέον, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν εξειδικευμένες προτάσεις και δράσεις με στόχο την αναβάθμιση του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

 Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ)

Προϋπολογισμός

€ 9.000.000

Περίοδος υποβολής

από 8/4/2022 έως 17/6/2022

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
213 2018000, 213 2018020
Φαξ
213 2018037

Νεκτάριος Βούρτσης

213 2018022
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/6/2022

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ