Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας στα ΙΕΚ

Έχουν λήξει

Προμήθεια τεχνολογικού και άλλου εξοπλισμού (Η/Υ, λοιπός εξοπλισμός) για την λειτουργία Γραφείου Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) σε κάθε δημόσιο ΙΕΚ, με στόχο τη σύνδεση των καταρτιζομένων και των αποφοίτων με την αγορά εργασίας. Ειδικότερα, τα ΓΕΑΣ παρέχουν:

 • Ενημέρωση-συμβουλευτική-ανακοινώσεις (ενημέρωση υποψηφίων καταρτιζομένων και αποφοίτων σε ποικίλα θέματα κλπ.)
 • Επικοινωνία-αναζήτηση (ενημέρωση επιχειρήσεων, αναζήτηση εργοδοτών κλπ.)
 • Οργάνωση-εποπτεία (οργάνωση Γραφείων, οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση μαθητείας και της πρακτικής άσκησης, ημέρες σταδιοδρομίας κλπ.)
 • Παρακολούθηση απασχόλησης αποφοίτων (ένταξη στην αγορά εργασίας και σύνταξη εκθέσεων)
 • Συλλογή στοιχείων (καταρτιζόμενων, εργοδοτών κλπ.)
 • Δημιουργία βάσεων δεδομένων, Έρευνα (στατιστικά στοιχεία, εκπόνηση μελετών κλπ.)
 • Προβολή, δημοσιότητα, εκθέσεις αποτελεσμάτων (με αποδέκτες την εκπαιδευτική κοινότητα, την τοπική κοινωνία και οικονομία για το έργο της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και των Ι.Ε.Κ. ειδικότερα)
 • Συνεργασία με υπηρεσίες, Υπουργεία, επαγγελματικούς φορείς, κλπ.

Η Πρόσκληση αφορά τα έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
 • Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι
 • Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Περίοδος υποβολής

από 25/1/2021 έως 15/2/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 20.348.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278013
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/2/2022