Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ειδικές κινητές μονάδες (ΚΟΜΥ Νοσηλευτών) για την υποστήριξη Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ στο πλαίσιο πρόληψης της Δημόσιας Υγείας λόγω έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού [ΠΡ_49]

Έχουν λήξει

Ενδεικτικές ενέργειες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι:

  • Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από άτομα -πιθανά κρούσματα κορωνοϊού. Η δράση αφορά στη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών (κινητών μονάδων) για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα ή/και πιθανά κρούσματα Κορωνοϊού και για την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας κατ΄οίκον.
  • Παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη διαχείριση των περιστατικών COVID-19 σε νέους επαγγελματίες υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ και μελών κινητών μονάδων
  • Ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση των κλήσεων για λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από ύποπτα κρούσματα Κορωνοϊού κατ΄οίκον
  • Αξιολόγηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη δράση, όσον αφορά στις διαδικασίες, στην επίτευξη των στόχων και σε ειδικές ανάγκες που αφορούν σε προσωπικό, και η οποία θα εξετάσει ποια στοιχεία μπορούν να συμπεριληφθούν και με ποια μορφή στην ΠΦΥ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Υγείας
  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
  • Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ)

Προϋπολογισμός

€ 10.800.000

Περίοδος υποβολής

από 17/3/2020 έως 31/3/2020

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
213 2018000, 2018020
Φαξ
213 2018037

Βασιλική Γρίβα

213 2018033
  

Δανάη Κορρέ

213 2018048
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/4/2020