Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Απλή Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1 - 4 από 4 από 1

Πολυκαναλικό σύστημα ενημέρωσης και εξυπηρέτησης πολιτών 1555 [ΠΡ_63]

Λειτουργία ενός πολυκαναλικού συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών «1555», ο οποίος λειτουργεί σαν ενιαίος αριθμός επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα και είναι δωρεάν για όσους καλούν.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 1/7/2022 - 30/9/2022

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην κεντρική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση – Πιλοτική εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας [ΠΡ 59]

Ενίσχυση της στρατηγικής ικανότητας του Υπουργείου Εσωτερικών στην ανάπτυξη και παρακολούθηση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης και αφετέρου στην προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 17/12/2021 - 31/7/2022

Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή-υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ Επιτελικών Δομών και Δικαιούχων του ΕΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα" [ΠΡ 53]

Υποστήριξη Υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών που αφορούν τον στρατηγικό σχεδιασμό και την εκπόνηση δράσεων σχετικών με το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου Τομέα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 16/10/2020 - 30/6/2023

Τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή και υλοποίηση των δράσεων ΕΚΤ του ΕΠ [ΠΡ_7]

Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη του ΕΠ «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα».  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 7/3/2016 - 30/6/2023

Αποτελέσματα 1 - 4 από 4 από 1