Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

15/3/2011

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την  υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης:

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ'οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»

 Σας παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις σας επί του ανωτέρω Σχεδίου, το αργότερο έως την Πέμπτη 17/03/2011,  ηλεκτρονικά (μέσω e mail):

 - Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, υπόψη κ. Χρήστου Κύρκογλου, e mail: kirkchri@mou.gr
- Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, υπόψη κας Ιφιγένειας Κωνσταντή, e mail:ifigkons@mou.gr

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/12/2013