Εθνικές Στρατηγικές για την Ανάπτυξη των Ανθρωπίνων Πόρων 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Για την ενιαία Ευρώπη των 27 κρατών μελών, η στήριξη και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και της απασχόλησης, καθώς και η εξασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής, ορίζεται ως το βασικό διακύβευμα των επόμενων ετών, που θα διαμορφώσει τις ικανές συνθήκες ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, οδηγώντας την στο δρόμο της ανάπτυξης.

Η ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος της υψηλής ανεργίας των νέων στη χώρα μας, καθιστά επιτακτική την ανάληψη συντονισμένων δράσεων και πρωτοβουλιών, που αξιοποιούν τη δημιουργικότητα και τις καινοτόμες ιδέες των νέων ανθρώπων.

                                                                      Περισσότερα...

 

  • ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΟΜΑ 2012-2020

Η αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας αποτελεί βασική προτεραιότητα πολιτικής όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό η κοινωνική ένταξη και η ισότιμη μεταχείριση των ομάδων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες συνιστούν ιδιαίτερη πρόκληση, δεδομένου ότι η εξασφάλιση τόσο της αρμονικής συνύπαρξης εντός του ευρύτερου κοινωνικού ιστού - με όρους δικαιοσύνης και δημοκρατίας- όσο και του σεβασμού της προσωπικότητας, είναι αναγκαία προαπαιτούμενα για την κοινωνική συνοχή και ευημερία. Ως εκ τούτου, κάθε κράτος μέλος καλείται να αναπτύξει εθνική στρατηγική/ εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

                                                                      Περισσότερα...

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/12/2013