Εκδηλώσεις 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις και τεχνικές συναντήσεις που διοργάνωσε ή συμμετείχε συντονιστικά η ΕΥΣΕΚΤ, συνοδευόμενες από πλούσιο υλικό παρουσιάσεων και ομιλιών:

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/10/2017