Πώς υλοποιούνται οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην Ελλάδα 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ υλοποιούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σχεδιάζει τις παρεμβάσεις που θα υλοποιήσει, βάσει των στρατηγικών και των ειδικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Ελλάδας και της ΕΕ. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτεί το ΕΚΤ κατά την περίοδο 2007 – 2013 είναι:

 

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/12/2013