Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων μαθητείας για τη μείωση της διασποράς της COVID-19

Έχουν λήξει

Στο πλαίσιο κατεπειγόντων μέτρων της Ελληνικής Πολιτείας για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης της COVID-19, επιβλήθηκε μεταξύ άλλων η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας σχολικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού, της χώρας. οι επιπτώσεις των παραπάνω μέτρων είχαν σαν αποτέλεσμα την αναστολή ισχύος των συμβάσεων με επακόλουθο την αναστολή καταβολής αποζημιώσεων: α) των μαθητευομένων στο μεταλυκειακό έτος μαθητείας των ΕΠΑΛ του ΥΠΑΙΘ και β) των μαθητευομένων των ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ, για όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής των έκτακτων κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας της COVID-19. Σκοπός της δράσης είναι η διατήρηση της απασχόλησης όλων των ανωτέρω οι οποίοι έμειναν «τεχνητά» άνεργοι, μέσω της καταβολής έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για το διάστημα της αναστολής δραστηριότητας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών και της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών των μαθητευομένων μαθητείας ΕΠΑΛ και ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ, η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων απαγορεύτηκε προσωρινά λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της COVID-19.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 3.257.520

Περίοδος υποβολής

από 27/7/2020 έως 30/9/2020

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278042, 210 3278131
Φαξ
210 3278128

Αθανασία Καραπαναγιώτου

210 3278051
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/10/2020

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ