Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εθνική Στρατηγική δημόσιας υγείας με έμφαση στους λοιμογόνους παράγοντες [ΠΡ_52]

Έχουν λήξει

Εκπόνηση μιας αναθεωρημένης Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας με έμφαση στους λοιμογόνους παράγοντες λαμβάνοντας υπόψη το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη Δημόσια Υγεία 2019-2020 και το ν. 4675/2020 και διαρθρώνεται ενδεικτικά σε 3 φάσεις:

  • Φάση Α’ (παρούσα): Άμεση αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης με τον περιορισμό των κρουσμάτων και τον έλεγχο της διασποράς στην κοινότητα (π.χ. testing)
  • Φάση Β’ (βραχυπρόθεσμα): Αντιμετώπιση πιθανής επερχόμενης έξαρσης της επιδημίας CΟVID-19 με εκπόνηση σχεδίου ανάκαμψης
  • Φάση Γ’ (μακροπρόθεσμα): Θωράκιση του Συστήματος Δημόσιας Υγείας με το σύνολο των απαιτούμενων διοικητικών διεργασιών και διατομεακών συνεργασιών, τόσο εγκαρσίως μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και συναρμόδιων Υπουργείων, όσο και καθέτως από το Υπουργείο Υγείας και των υπηρεσιών δημοσίας υγείας όλων των βαθμίδων, έως και τον μικρότερο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

  • Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας
  • Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

Προϋπολογισμός

€ 6.450.880,99

Περίοδος υποβολής

από 24/7/2020 έως 31/12/2020

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
213 2018000, 213 2018020
Φαξ
213 2018037

Δανάη Κορρέ

213 2018048
  

Νεκτάριος Βούρτσης

213 2018022
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 31/12/2020

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ