Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Πανελλήνιοι Αγώνες Μαθητικού Θεάτρου

Δημιουργία του πολιτισμικού θεσμού «Πανελλήνιοι Αγώνες Μαθητικού Θεάτρου», ο οποίος αφορά σε διαγωνισμό θεατρικών παραστάσεων, σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πανελλαδικό επίπεδο. Ενδεικτικά:

 • συγκρότηση οργανωτικού σχήματος με κεντρική και τοπική διάσταση
 • δικτύωση με όλα τα σχολεία και ενημέρωσή τους (σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις Περιφέρειες)
 • υποδοχή αιτήσεων συμμετοχής και επεξεργασία των προτάσεων
 • παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και μαθητές
 • δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης και συνάντησης (με δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό και αρχειακό υλικό)
 • διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης / κατάρτισης και παροχής βασικών εργαλείων στους εκπαιδευτικούς
 • διοργάνωση Δειγματικών Σκηνικών Διδασκαλιών (workshops) για την επιμόρφωση των εκπαιδευτών στη θεατρική σκηνική πρακτική καθώς και παρακολούθηση των ομάδων (και εξ αποστάσεως) εποπτεία, καθοδήγηση, αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων.

Η διεξαγωγή των Αγώνων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις: δυο προκριματικές κατά τόπους και μια τελική στην Αθήνα. Στο στάδιο αυτό περιλαμβάνονται:

 • παρακολούθηση των παραστάσεων των προκριματικών φάσεων από επιτροπές εμπειρογνωμόνων και πρόκριση των αξιολογότερων στην τελική φάση, - φιλοξενία των ομάδων που προκρίθηκαν στην τελική φάση στην Αθήνα
 • παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης και οργάνωση της παραγωγής των παραστάσεων
 • εκτέλεση της τελικής φάσης των Αγώνων ενώπιον κοινού
 • βιντεοσκόπηση και σύγχρονη προβολή των Αγώνων μέσω live streaming
 • διεξαγωγή τελετής βράβευσης και ανοιχτής συζήτησης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, προβλέπεται η δημιουργία αρχείου παραστάσεων και η μετάδοσή τους σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Κατά την υλοποίηση του όλου εγχειρήματος θα υπάρχει στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία συνθηκών ισότιμης πρόσβασης και ίσων ευκαιριών για τους μαθητές όλων των σχολείων, καθώς και στην ανάπτυξη και διάδοση εκπαιδευτικών μεθόδων πολιτισμικής ενσωμάτωσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη με εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΠΟΑ

Περίοδος υποβολής

από 10/6/2020 έως 30/6/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το ...

Προϋπολογισμός

€ 1.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 3278046, 210 3278031
Φαξ
210 3278128

Ιωάννης Χατζηφάνης

210 3278013
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/6/2020