Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Δράσεις αναβάθμισης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης [ΠΡ_36]

Δράσεις αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού των καταστημάτων κράτησης. Κατάρτιση προσωπικού της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Δράσεις αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του ΕΛΓΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Υπουργεία – ΝΠΔΔ

Σε ποιους απευθύνεται

  • Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
  • Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  • Γενική Γραμματεία Υπουργείου
  • Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Προϋπολογισμός

€ 3.620.302

Περίοδος υποβολής

από 15/10/2018 έως 2/5/2019

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
213 2018000
Φαξ
213 2018037

Δανάη Κορρέ

213 2018048
  

Βασιλική Γρίβα

213 2018033
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/2/2019