Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη δικτύου άμεσης παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων για τους αστέγους και τη μείωση της βλάβης

Η λειτουργία του δικτύου θα βασιστεί στην παροχή εξειδικευμένων και συνδυαστικών υπηρεσιών που θα περιλαμβάνει:

 • Προσέγγιση στο δρόμο από έμπειρους streetworkers.
 • Λειτουργία κινητών μονάδων Χώρων Ελεγχόμενης Χρήσης (ΧΕΧ).
 • Ψηφιακή διασύνδεση streetworker και case handler (αναζήτηση διαθέσιμων κλινών και μεταφορά ιστορικού). Δημιουργία επαφής με πληθυσμούς αστέγων οι οποίοι είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από άλλες υπηρεσίες.
 • Ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες.
 • Υποστήριξη στη διερεύνηση αναγκών/αρχικό συμβόλαιο/ ατομικό πλάνο δράσης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και παρακολούθηση των συμφωνημένων ενεργειών σε συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα του προγράμματος.
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ενεργούς χρήστες ή/και ψυχικά ασθενείς.
 • Διασύνδεση με προγράμματα και δομές παροχής υπηρεσιών (ενδεικτικά: θεραπευτικά προγράμματα, προγράμματα επαγγελματικής επανένταξης).
 • Παροχή προσωρινής στέγης δια αντίστοιχων δομών (Υπνωτήριο, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμος Αθηναίων
 • Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
 • Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Περίοδος υποβολής

από 22/4/2021 έως 30/9/2022

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/ υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ στη διεύθυνση Ξενοφώντος 7, ΑΘΗΝΑ 105 52, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Προϋπολογισμός

€ 6.000.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών Αναπτυξιακή ΑΕ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κλεισθένους 15, 105 63 Αθήνα
Τηλ
210 3310011
Φαξ
210 3224054

Δέσποινα Ασλάν

210 3310011
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/6/2022