Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των επιχειρηματιών και προώθηση της δημιουργίας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα

Υπηρεσίες καθοδήγησης, στήριξης, ενημέρωσης και ενδυνάμωσης της ικανότητας των εν δυνάμει επιχειρηματιών, που θα παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (e-mentoring σε πολλαπλά στάδια ενημέρωσης και καθοδήγησης), ώστε να αποκτήσουν τις αναγκαίες επιχειρηματικές δεξιότητες και να προχωρήσουν με συγκεκριμένα βήματα στην σύσταση επιχείρησης με στοιχεία καινοτομίας και άμεσου προσανατολισμού στην αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)

Περίοδος υποβολής

από 18/5/2020 έως 30/9/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο ...

Προϋπολογισμός

€ 2.716.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Εθνικής Αντιστάσεως 65, 121 34 Περιστέρι
Τηλ
210 5745826
Φαξ
210 5759547

Παναγιώτης Σμυρνής

210 5745826
εσωτ. 279 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/5/2020