Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) πρόκειται να υλοποιήσει 25 με 30 προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών και δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων για 500 εργαζόμενους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης το διάστημα Απρίλιος 2019 - Μάιος 2020.

Το περιεχόμενο της κατάρτισης και πιστοποίησης θα αφορά σε κλάδους και τομείς της RIS3 (Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης) για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα στους τομείς αγροδιατροφή/ τρόφιμα, τουρισμό/ υπηρεσίες και ενέργεια/ περιβάλλον και ειδικότερα στα κάτωθι θεματικά αντικείμενα:

 • Οργάνωση και λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • Ειδικός παραγωγής τροφίμων και ποτών
 • Εφαρμογές ψηφιακού μάρκετινγκ στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
 • Διαχείριση μικρών τουριστικών μονάδων
 • Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε μονάδες εστίασης
 • Διαχείριση μονάδων εστίασης
 • Ειδικός διαχείρισης και ασφάλειας τροφίμων
 • Ειδικός στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Ειδικός διαχείρισης και εμπορίας βιολογικών προϊόντων
 • Ειδικός αντιμετώπισης προβλημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Πωλήσεις λιανικής – επικοινωνία με πελάτες
 • Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Άλλοι

Σε ποιους απευθύνεται

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Όροι και προϋποθέσεις

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στην Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία.

Τι χρηματοδοτείται

Η επιτυχής ολοκλήρωση της κατάρτισης και η συμμετοχή στις δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων οδηγεί στην επιδότηση 5€ ανά ώρα κατάρτισης σε κάθε ωφελούμενο.

Προϋπολογισμός

€ 820.385,99

Ο προϋπολογισμός αφορά στο σύνολο της Πράξης «Ενίσχυση και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις» μέρος της οποίας είναι και η κατάρτιση των ωφελουμένων.

Περίοδος υποβολής

από 25/2/2019 έως 31/3/2020 (εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός ωφελουμένων ανά περιφερειακή ενότητα.)

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ. Κατόπιν της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εκτυπώσουν και να υπογράψουν την αίτησή τους και να την προσκομίσουν μαζί με τα αποδεικτικά δικαιολογητικά  εφόσον ενταχθούν σε πρόγραμμα κατάρτισης και πριν την παρακολούθηση του επιλεγέντος προγράμματος κατάρτισης.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κωλέττη 24, 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ
2310 545967

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

2310 545967
 

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/3/2019