Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο του προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β΄κύκλος)

Έχουν λήξει

Παροχή προγραμμάτων κατάρτισης στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα καθώς και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ που θα αποκτηθούν, στους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες ανεργίας, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης. Αναλυτικά:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών που περιλαμβάνει 100 ώρες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με επιταγές κατάρτισης (training voucher) που προσφέρουν τη δυνατότητα στους άμεσα ωφελούμενους που δικαιούνται την προσωπική επιταγή κατάρτισης, να επιλέγουν οι ίδιοι τον φορέα από τον οποίο  θα λάβουν υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες. Η επιλογή γίνεται από τους παρόχους κατάρτισης μέλη του Μητρώου Παρόχων που θα καταρτιστεί από αδειοδοτημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες.

Οι ωφελούμενοι που έχουν προσληφθεί από 1/1/2018 και έπειτα θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα εργάζονται στη θέση απασχόλησης που έχουν επιλεχθεί και τοποθετηθεί, καθώς η δράση της κατάρτισης αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης απασχόλησης στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Κατ’ εξαίρεση οι ωφελούμενοι που έχουν προσληφθεί μέχρι την 31/12/2017 θα λαμβάνουν τις υπηρεσίες δύο φορές εβδομαδιαίως, εκ των οποίων η μία θα είναι οπωσδήποτε η τελευταία ημέρα της εβδομάδας, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες θα εργάζονται στη θέση απασχόλησης που έχουν επιλεχθεί και τοποθετηθεί.

Σε ποιους απευθύνεται

 1. Ωφελούμενοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β' κύκλος)» (κωδικός ΟΠΣ: 5007979) που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης   
 2. Πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης αδειοδοτημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ.                                                    

Περίοδος υποβολής

από 16/3/2018 έως 22/3/2018

Οι αιτήσεις για το Μητρώο Παρόχων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα για τη δράση www.voucher.gov.gr. Έπισημαίνεται ότι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται μέσα από την ειδική ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, μέσα από την ίδια ιστοσελίδα θα παρέχει συνεχή ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν χρήση αυτής για τη συμμετοχής τους σε κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Αττικής

Το πρόγραμμα αφορά 17 Δήμους που είναι οι εξής ανά Περιφέρεια:

 • Κεντρική Μακεδονία: Δήμοι Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Παύλου Μελά, Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, Κορδελιού - Ευόσμου, Παιονίας, Σιντικής
 • Ήπειρος: Δήμοι Αρταίων, Αγρινίου
 • Αττικής: Δήμοι Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνος, Ασπροπύργου, Φυλής
 • Πελοποννήσου: Δήμοι Άργους - Μυκηνών, Κορινθίων
   

Όροι και προϋποθέσεις

Για τους ωφελούμενους Το Μητρώο Ωφελουμένων καταρτίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται από ...

Τι χρηματοδοτείται

Κάθε Ωφελούμενος θα παραλάβει Επιταγή Κατάρτισης οικονομικής αξίας 780 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης (720 €) καθώς και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης από τους ωφελούμενους (έως 60 €).

Προϋπολογισμός

€ 3.084.789,87

Στο αναλυτικό τεύχος της Πρόσκληση στα Σχετικά αρχεία, περιλαμβάνεται η κατανομή του προϋπολογισμού και του αριθμού επιταγών κατάρτισης ανά Δήμο.

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κοραή 4, 105 64 Αθήνα
Τηλ
210 5271100
Φαξ
210 5271167

Ιστοσελίδα δημοσίευσης


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/3/2018