Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Απλή Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1 - 5 από 5 από 1

Δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [ΠΡ_55]

Δωρεάν διανομή μέτρων ατομικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που συστάθηκαν με το άρθρο 9 του Ν. 4109/2013 και των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργούν νομίμως. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Περίοδος υποβολής: 19/2/2021 - 30/7/2021

Παροχή υπηρεσιών αυτόνομης διαβίωσης και ασφαλούς γήρανσης ηλικιωμένων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δημιουργία μιας κεντρικής υπηρεσίας υποστήριξης ηλικιωμένων που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και υποστήριξης μέσω ανοιχτού διαγωνισμού.  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής: 7/12/2020 - 31/3/2021

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Χρηματοδότηση δικαιούχων για την λειτουργία μίας ή περισσότερων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής: 12/10/2020 - 31/3/2021, ώρα 14:00

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια Αττικής

Η λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), στοχεύει στην ορθολογική πλοήγηση των ατόμων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μέσω της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, όπως είναι τα Νοσοκομεία, παρέχοντας ποιοτικές, ολιστικές και κοινοτικά προσανατολισμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 18/1/2019 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο στον Δήμο Λαρισαίων

Αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας

Περιοχή εφαρμογής: Νομός Λαρίσης

Περίοδος υποβολής: 25/5/2017 - 21/7/2017

Αποτελέσματα 1 - 5 από 5 από 1