Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Απλή Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1 - 10 από 15 από 2

Στέγαση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στην Αττική

Δημιουργία και λειτουργία δύο νέων Δομών με στόχο την προσωρινή παροχή στέγασης σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα καθώς και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 6/6/2022 - 30/9/2022

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ ημεδαπών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Αττική

Χρηματοδότηση έως την 30/09/2023 των δικαιούχων για τη λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 13/5/2022 - 30/9/2022

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική

Παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων των ωφελούμενων, με σκοπό την παροχή πρόσθετων γνώσεων και επαγγελματικών εφοδίων που αφενός θα συμβάλλουν στην καλύτερη τοποθέτηση τους στην τοπική αγορά εργασίας σε αντικείμενα της Κοινωνικής Οικονομίας και αφετέρου θα καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους ικανούς να διερευνήσουν την δημιουργία και σύσταση κοινωνικής επιχείρησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 1/6/2021 - 30/12/2022

Ανάπτυξη δικτύου άμεσης παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων για τους αστέγους και τη μείωση της βλάβης

Παροχής κλίνης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στους αστέγους οι οποίοι διαβιούν στο δρόμο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 22/4/2021 - 30/9/2022

Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης στην Περιφέρεια Αττικής

Δημιουργία δομής υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 27/11/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στην Ελευσίνα

Ίδρυση και λειτουργία μιας νέας δομής Συμβουλευτικού Σταθμού / Κέντρου Στήριξης Γυναικών στον Δήμο Ελευσίνας, για 3 έτη με στόχο την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και κακοποίησης των γυναικών (π.χ. παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τις γυναίκες θύματα βίας και των παιδιών τους) που παρατηρούνται στην ευρύτερη δυτική και κεντρική περιοχή της Δυτικής Αττικής (Ελευσίνα, Μέγαρα, Μάνδρα-Ειδυλλία, Ασπρόπυργος).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 24/7/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018 (ΑμεΑ) στην Περιφέρεια Αττικής

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2017-2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 29/5/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018 στην Περιφέρεια Αττικής

Ππαροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2017-2018, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 29/5/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τα σχολικά έτη 2016-2018 στην Περιφέρεια Αττικής

Υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2016 – 2017 και 2017-2018. Συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών ΑμεΑ λόγω κινητικών αναπηριών κ.λπ. από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καθώς και των μαθητών που χρήζουν σχετικής υποστήριξης από Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σχολικοί Νοσηλευτές).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 18/7/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΑμεΑ) στην Περιφέρεια Αττικής

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών για το σχολικό έτος 2016 - 2017, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 11/7/2016 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Αποτελέσματα 1 - 10 από 15 από 2