Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
Αφορά


Απλή Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3

Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ ημεδαπών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Αττική

Χρηματοδότηση έως την 30/09/2023 των δικαιούχων για τη λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 13/5/2022 - 30/9/2022

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Νότια Αττική

Παρεμβάσεις επαγγελματικής συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων των ωφελούμενων, με σκοπό την παροχή πρόσθετων γνώσεων και επαγγελματικών εφοδίων που αφενός θα συμβάλλουν στην καλύτερη τοποθέτηση τους στην τοπική αγορά εργασίας σε αντικείμενα της Κοινωνικής Οικονομίας και αφετέρου θα καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους ικανούς να διερευνήσουν την δημιουργία και σύσταση κοινωνικής επιχείρησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 1/6/2021 - 30/12/2022

Ανάπτυξη δικτύου άμεσης παρέμβασης στο Δήμο Αθηναίων για τους αστέγους και τη μείωση της βλάβης

Παροχής κλίνης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στους αστέγους οι οποίοι διαβιούν στο δρόμο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 22/4/2021 - 30/9/2022

Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές στη Νότια Αττική

Ήπιες παρεμβάσεις για τη φυσική δημιουργία νέων λειτουργικών διαδρόμων που προστατεύουν και αναδεικνύουν το πολιτιστικό πλούτο, το τουριστικό προϊόν καθώς και το φυσικό περιβάλλον των περιοχών από τις οποίες θα διέρχονται.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 7/12/2020 - 30/12/2022

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)

Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 4/4/2019 - 31/12/2023

Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ στην Περιφέρεια Αττικής

Η λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), στοχεύει στην ορθολογική πλοήγηση των ατόμων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) μέσω της ανακατεύθυνσης της ζήτησης από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα, όπως είναι τα Νοσοκομεία, παρέχοντας ποιοτικές, ολιστικές και κοινοτικά προσανατολισμένες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 18/1/2019 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Πειραιά (ΕΚΤ)

Ενέργειες για την Τεχνική Υποστήριξη και την Διοικητική Λειτουργία του ΕΦΔ Δήμου Πειραιά, στα πλαίσιο της εφαρμογής των έργων - δράσεων της εγκεκριμένης στρατηγικής της ΟΧΕ/ΒΑΑ, που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Υποπρόγραμμα Α).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 27/8/2018 - 31/12/2022

Υποστήριξη Λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ (ΕΚΤ)

Υποστήριξη της διοικητικής λειτουργίας του ΕΦΔ ΑΣΔΑ, κατά την άσκηση των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του, σε ότι αφορά το τμήμα των Πράξεων του ΠΕΠ Aττική 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 27/8/2018 - 31/12/2023

Υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Δήμου Αθηναίων - ΕΚΤ

Ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες και σχετίζονται με την διοικητική λειτουργία και υποστήριξη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ, κατά την άσκηση των διαχειριστικών αρμοδιοτήτων του, σε ότι αφορά το τμήμα των πράξεων του ΕΠ "Aττική 2014-2020" με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 28/3/2018 - 31/12/2022

Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης στην Περιφέρεια Αττικής

Δημιουργία δομής υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Αττικής

Περίοδος υποβολής: 27/11/2017 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Αποτελέσματα 1 - 10 από 23 από 3