Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου αναδεικνύει την Κοινωνική Ευρώπη ως κορυφαία προτεραιότητα για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της ΕΕ

1/3/2021

 

Λίγο πριν την έγκριση του σχεδίου δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για κοινωνικά θέματα.

 

Από την έρευνα προκύπτει ότι εννέα στους δέκα Ευρωπαίους (88%) θεωρούν ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας της Ευρώπης είναι σημαντικός για αυτούς προσωπικά.

 

Τα πιο πιεστικά ζητήματα θεωρούν πως είναι οι ίσες ευκαιρίες και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, οι δίκαιες συνθήκες εργασίας, η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Ταυτόχρονα, το 71% των ερωτηθέντων θεωρεί την έλλειψη κοινωνικών δικαιωμάτων ως σοβαρό πρόβλημα, ενώ το 62% πιστεύει ότι θα υπάρξει μια πιο κοινωνική Ευρώπη το 2030.

 

Περίπου το 76% των ερωτηθέντων που έχουν ακούσει για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, αναγνωρίζουν ότι η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες των κρατών μελών για την μετατροπή των κοινωνικών δικαιωμάτων σε πραγματικές δράσεις.

 

Στην Ελλάδα, σε ποσοστό 62% οι ερωτηθέντες θεωρούν τις ίσες ευκαιρίες και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ως πιο σημαντικά στοιχεία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ. Επίσης πολύ σημαντικά θέματα για το μέλλον της Ευρώπης θεωρούνται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (37% στην Ελλάδα, έναντι 13% στο Μ.Ο. των 27 κρατών μελών) και η υγειονομική περίθαλψη (36% σε Ελλάδα και ΕΕ). Τέλος, 53% των Ελλήνων ερωτηθέντων έχουν ακούσει ή και γνωρίζουν τι είναι ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων (έναντι 29% του Μ.Ο. της ΕΕ).

 

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε το 2017, καθορίζει 20 βασικά δικαιώματα και αρχές για μια ισχυρή Κοινωνική Ευρώπη. Το σχέδιο δράσης που σύντομα θα δημοσιευτεί, αναμένεται να συμβάλει στη δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη ανάκαμψη από την πανδημία και σε μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη μακροπρόθεσμα.

 

Στα Σχετικά αρχεία έχει αναρτηθεί η έρευνα και σχετικό ενημερωτικό δελτίο για την Ελλάδα.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/3/2021