Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρωπαϊκά βραβεία RegioStars 2021

16/2/2021

 

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βραβεύει συγχρηματοδοτούμενα έργα στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, με στόχο την αναγνώριση και ανάδειξη καινοτόμων έργων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για άλλες περιφέρειες της Ευρώπης.

 

Το 2021, τα βραβεία Regiostars επικεντρώνονται σε πέντε τομείς καίριας σημασίας για την περιφερειακή πολιτική της ΕΕ:

 

  • Έξυπνη Ευρώπη: αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων σε έναν ψηφιακό κόσμο
  • Πράσινη Ευρώπη: πράσινες και ανθεκτικές κοινότητες σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον
  • Δίκαιη Ευρώπη: ενίσχυση της ένταξης και της καταπολέμησης των διακρίσεων
  • Αστική Ευρώπη: προώθηση οικολογικών, βιώσιμων και κυκλικών συστημάτων τροφίμων σε λειτουργικές αστικές περιοχές
  • Θέμα του Έτους: ενίσχυση της πράσινης κινητικότητας στις περιφέρειες: ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμων 2021

 

Μια επιτροπή ακαδημαϊκών υψηλού επιπέδου στους αντίστοιχους τομείς θα αξιολογήσει τις αιτήσεις που θα υποβληθούν και θα επιλέξει τους νικητές. Επιπλέον, το κοινό θα συμμετέχει μέσω δημόσιας διαδικτυακής ψηφοφορίας και θα απονείμει το βραβείο του κοινού σε ένα από τα έργα.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στον οδηγό αιτήσεων.

 

H διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτή από τις 9 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 9 Μαΐου 2021.

 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/2/2021

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ