Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παράταση της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" 2020-2021

5/8/2020

Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία για περισσότερες δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020 - 2021» (Παιδικοί σταθμοί – ΚΔΑΠ), η ΕΕΤΑΑ ως δικαιούχος της δράσης ανακοίνωσε την παράταση των σχετικών προθεσμιών ως εξής:

 

  1. Λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: από τις 5/8/2020, στις 7/8/2020
  2. Ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων: από τις 12/8/2020, στις 13/8/2020
  3. Ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων: από 13/8 – 17/8, σε 14/8 – 18/8/2020, και ώρα 16:00.

 

Δείτε εδώ τη σχετική Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr

 

 

Φορέας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/8/2020