Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρωπαϊκά βραβεία RegioStars 2020

11/3/2020

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βραβεύει συγχρηματοδοτούμενα έργα στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω των βραβείων Regiostars. Στόχος είναι η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών και η ανάδειξη καινοτόμων έργων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για άλλες περιφέρειες της Ευρώπης.

 

Για το 2020 τα βραβεία Regiostars επικεντρώνονται σε πέντε τομείς που είναι κρίσιμοι για το μέλλον της πολιτικής συνοχής της ΕΕ:

 

  • Βιομηχανική μετάβαση για μια έξυπνη Ευρώπη (έξυπνη ανάπτυξη),
  • Κυκλική οικονομία για μια πράσινη Ευρώπη (αειφόρος ανάπτυξη),
  • Δεξιότητες και εκπαίδευση για μια ψηφιακή Ευρώπη (ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς),
  • Συμμετοχή των πολιτών σε συνεκτικές Ευρωπαϊκές πόλεις (αστική ανάπτυξη),
  • 30 χρόνια Interreg: Ενδυνάμωση των νέων για διασυνοριακή συνεργασία (Θέμα της Χρονιάς).

 

Η επιλογή των έργων που θα βραβευτούν θα γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή ακαδημαϊκών και η απονομή θα γίνει στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο 2020 κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων. Το κοινό θα κληθεί επίσης να αποφασίσει ποιό έργο θεωρεί καλύτερο μέσω online ψηφοφορίας.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 9 Μαίου 2020, από τον φορέα υλοποίησης του έργου (project promoter), μαζί με συνοδευτική επιστολή της  αρμόδιας διαχειριστικής αρχής του έργου. Όλες οι πληροφορίες, όροι και προύποθέσεις για τη συμμετοχή περιλαμβάνονται αναλυτικά στον Οδηγό Συμμετοχής.

 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/3/2020