Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Χαροκόπειου Παν/μιου

22/11/2019

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Χαροκόπειο Παν/μιο ανακοίνωσαν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της υποστήριξης παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών. Συγκεκριμένα:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ), στo πλαίσιo υλοποίησης έργου της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται να συνάψει 1 σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο εξέδωσε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης διεκδίκησης υποτροφίας φοιτητή/τριας στο πλαίσιο υλοποίησης έργου της Πράξης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2019