Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αποτελέσματα διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές–κύκλος Β’».

5/7/2019

Δημοσιεύθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας προεπιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές–κύκλος Β’».

 

Παράλληλα εκδόθηκε η σχετική Πρόσκληση προς Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικούς φορείς για υποβολή των προτάσεων που έχουν προκριθεί, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση του ακαδημαϊκού βιογραφικού και των ερευνητικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές της ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας τους.

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από 08/07/2019 και ώρα 08:00 έως την 31/12/2019 και ώρα 23:59.


Αναλυτικά τα αποτελέσματα της διαδικασίας προ-επιλογής, περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/7/2019

Ρωτήστε μας 1957-2017: 60 χρόνια ΕΚΤ