Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Ένταξη των Ρομά στην Αθήνα

3/7/2019

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ένταξη των Ρομά (EURoma Network) λειτουργεί από το 2007 προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των αρμόδιων φορέων για τις πολιτικές Ρομά και των υπευθύνων για τα Ευρωπαϊκά  Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) από 15 κράτη μέλη. Στόχος του Δικτύου είναι να συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της καταπολέμησης των διακρίσεων στην κοινότητα των Ρομά καθώς και στην βέλτιστη χρήση των ΕΔΕΤ, για το σκοπό αυτό.


Η πιο πρόσφατη συνεδρίαση του Δικτύου πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με τη συνδιοργάνωση της ΕΥΣΕΚΤ και της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης Ρομά (η οποία αποτελεί και το εθνικό σημείο επαφής Ρομά). Έλαβε χώρα στην Αθήνα, στις 27 και 28 Ιουνίου (ξενοδοχείο Novotel).


Στη συνάντηση, εκτός από τα μέλη του Δικτύου, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων αρμόδιων φορέων, καθώς και προσκεκλημένοι εκπρόσωποι Ρομά.

 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Θεανώ Φωτίου,  η Ειδική Γραμματέας Ρομά κ. Κατερίνα Γιάντσιου, ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ κ. Ιωάννης Φίρμπας, και ο Προϊστάμενος της ΕΥΣΕΚΤ κ. Δημήτρης Τρουλάκης.

 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Ρομά https://egroma.gov.gr/euroma_27_28_june_2019/

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση του Δικτύου επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://www.euromanet.eu/

 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/7/2019