Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ένταξη της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»

6/2/2019

Υπεγράφη σήμερα από τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ. Γιώργο Ιωαννίδη, η ένταξη της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση". O προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1.374.650€ και δικαιούχος ορίζεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

Σκοπός της πράξης είναι η βελτίωση της συνάφειας των ΕΠΑΛ, ως συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας και τη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία.

 

Η πράξη θα συμβάλει επίσης σημαντικά στην ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των συστημάτων κατάρτισης, καθώς και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων, μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, της προσαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της καθιέρωσης και ανάπτυξης συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διττών συστημάτων μάθησης και μαθητείας.

 

Η πράξη περιλαμβάνει:

  • Παρεμβάσεις στην Α΄ Τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ που αφορούν στην ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (μόνιμων και αναπληρωτών) των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών)
  • Πρόσληψη και επιμόρφωση ψυχολόγων (αναπληρωτών)
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ για την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών
  • Επιμόρφωση και επιλογή επιμορφωτών από σχετικό μητρώο για να συμμετάσχουν στις παραπάνω διαδικασίες

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση", επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://empedu.gov.gr/

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/2/2019