Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Οριστικά αποτελέσματα για τη δράση "Κέντρα στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας"

5/1/2019

Ανακοινώθηκαν από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων για τη δράση "Κέντρα στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας" μετά την εξέταση των ενστάσεων.

 

Ο οριστικός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων με 15 επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης πράξεων, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 1.904.882,39 ευρώ, έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή σελίδα της δράσης.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2019