Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προσλήψεις 5.822 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

7/11/2018

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο, Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων οι προσλήψεις 5.822 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2018-2019.


Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των ακόλουθων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020:

  • Ενίσχυση προσχολικής εκπαίδευσης
  • Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
  • Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία - Τάξεις Υποδοχής
  • Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Ενίσχυση υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης

 

Οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 8 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018.


Οι πίνακες των προσλήψεων  είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Φορέας

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/11/2018