Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τριήμερο εκδηλώσεων για την αξιολόγηση παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

22/6/2018

Τρείς σημαντικές εκδηλώσεις  στον τομέα της αξιολόγησης των παρεμβάσεων του ΕΚΤ διοργάνωσε η ΕΥΣΕΚΤ στην Αθήνα, κατά το διάστημα 13-15 Ιουνίου 2018, σε συνεργασία με υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

  • Την Τετάρτη 13-6-2018 διοργανώθηκε στο Ξενοδοχείο Νovotel η εαρινή συνεδρίαση του Δικτύου Αξιολόγησης της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν ζητήματα αξιολόγησης, παρακολούθησης καθώς και οι προτάσεις της Γενικής Διεύθυνσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
    Στο πλαίσιο της διοργάνωσης και με την ευκαιρία φιλοξενίας του Δικτύου στην Ελλάδα, το ίδιο απόγευμα, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν  στους Λόφους Μουσών, Νυμφών και Φιλοπάππου.

 

  • Την Πέμπτη 14-6-2018 διοργανώθηκε στο Ξενοδοχείο Τιτάνια η εαρινή συνάντηση της Κοινότητας Εργασίας για τις Αξιολογήσεις Επιπτώσεων με την Μέθοδο του Αντιπαραδείγματος (Community of Practice of Counterfactual Impact Evaluations- CoP CIE), η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του Κέντρου Ερευνών για τις Αξιολογήσεις Επιπτώσεων (Centre for Research on Impact Evaluation – CRIE) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Σκοπός της Κοινότητας Εργασίας, μέλη της οποίας είναι στελέχη διαχειριστικών αρχών όλων των Κρατών Μελών,  είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης, του CRIE και των Διαχειριστικών Αρχών για την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων στο πεδίο των αξιολογήσεων επιπτώσεων των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Στη συνάντηση της Αθήνας έλαβε χώρα ένα εργαστήριο με θέμα τον σχεδιασμό πολιτικών, στο οποίο οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα μέσω ασκήσεων και παραδειγμάτων να ανταλλάξουν απόψεις και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο αντικείμενο.

 

  • Την Παρασκευή 15-06-2018 διοργανώθηκε στο Ξενοδοχείο Τιτάνια Σεμινάριο για τις Αξιολογήσεις Επιπτώσεων με τη Μέθοδο του Αντιπαραδείγματος στις δράσεις ΕΚΤ. Το σεμινάριο, στο οποίο  ως εισηγητές συμμετείχαν πολύ έμπειρα και καταρτισμένα στελέχη του CRIE, απευθυνόταν σε στελέχη διαχειριστικών αρχών και επιτελικών δομών ΕΣΠΑ με αρμοδιότητα την αξιολόγηση των δράσεων των ΕΠ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναπτύχθηκε και παρουσιάστηκε ενδελεχώς η μέθοδος του Αντιπαραδείγματος και η πρώτη προσπάθεια για την διεξαγωγή μιας τέτοιας αξιολόγησης που βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συνεργασία του CRIE, της ΕΥΣΕΚΤ και της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

Για οποιοδήποτε ερώτημα αφορά θέματα αξιολόγησης των δράσεων του ΕΚΤ, μπορείτε να απευθύνεστε στα στελέχη της Μονάδας Γ «Συντονισμός της Αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΤ των ΕΠ» της ΕΥΣΕΚΤ, μέσω του ηλεκτρονικού helpdesk.

 

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/6/2018