Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωσης για την Πολιτική Συνοχής

21/5/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για την επιλογή φορέων  που θα αναλάβουν την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης με σκοπό τη διάχυση πληροφοριών και την προώθηση της Πολιτικής Συνοχής.

Οι φορείς που μπορούν να συμμετάσχουν, ενδεικτικά είναι:

  • οργανισμοί μέσων μαζικής ενημέρωσης / ειδησεογραφικά πρακτορεία (τηλεόραση, ραδιόφωνο, γραπτός Τύπος, ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, νέα μέσα ενημέρωσης, συνδυασμός διάφορων μέσων ενημέρωσης)
  • μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
  • πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • ερευνητικά κέντρα και ομάδες προβληματισμού (think-tanks)
  • οργανώσεις ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος
  • ιδιωτικοί φορείς
  • δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές και τοπικές), με εξαίρεση τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή.

Το ποσό της επιχορήγησης ανά εγκεκριμένη πρόταση θα είναι από 70.000 € έως και 300.000 €. Η επιχορήγηση της ΕΕ θα λάβει τη μορφή επιστροφής σε ποσοστό έως 80 % των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών της δράσης. Οι αιτούντες πρέπει να εξασφαλίσουν τη συγχρηματοδότηση του υπόλοιπου ποσού από ίδιους πόρους τους.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 28/6/2018.

Η σχετική πρόσκληση, τα έντυπα για την υποβολή αίτησης, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση βρίσκονται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/


 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/5/2018