Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠ ΜΔΤ»

14/5/2018

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής αναδόχου μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών, για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στα  ΠΕΠ και στο ΕΠ ΜΔΤ», καλούνται οι  εταιρείες ΑDVICE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., C.M.T. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., ΕΕΟ GROUP A.E., ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΠΕ, ΟΜΑΣ Α.Ε., να υποβάλουν προσφορά.

Η μελέτη θα αποτελέσει την ενδιάμεση αξιολόγηση της λειτουργίας του Δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις ωφελούμενες γυναίκες.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/5/2018