Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρωπαϊκά βραβεία RegioStars 2018 για την περιφερειακή ανάπτυξη

16/3/2018

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε την προκήρυξη των βραβείων RegioStars για το 2018. Στόχος των βραβείων είναι η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών στο χώρο της περιφερειακής ανάπτυξης και η ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων έργων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για άλλες περιφέρειες της Ευρώπης.

Οι πέντε κατηγορίες των βραβείων για το 2018 είναι:

  • Υποστήριξη της μετάβασης στην «έξυπνη» βιομηχανία
  • Αειφορία μέσω εκπομπών χαμηλών εκπομπών άνθρακα
  • Καλύτερη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες
  • Αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης
  • Τομέας της χρονιάς 2018: Επένδυση στην πολιτιστική κληρονομιά

Αιτήσεις (έως δύο αιτήσεις ανά επιχειρησιακό πρόγραμμα) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα www.regiostarsawards.eu μέχρι τις 15 Απριλίου 2018. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον υπεύθυνο κάθε έργου με την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 29/3/2018