Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προδημοσίευση πρόσκλησης για τη δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας»

27/2/2018

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση της σύστασης και λειτουργίας  για 18 μήνες, Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), που θα παρέχουν υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης, σε κοινωνικούς επιχειρηματίες και κοινωνικές επιχειρήσεις.

Σκοπός της δράσης είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. στη χώρα μας και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η παρούσα προδημοσίευση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, ενώ η τελική Πρόσκληση της δράσης η οποία και θα καθορίζει τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, αναμένεται να δημοσιευθεί σύντομα.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο της προδημοσίευσης στα Σχετικά αρχεία.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/2/2018