Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Συνέδριο του ΕΚΤ "Επενδύοντας στον άνθρωπο - συζήτηση για το μέλλον"

19/2/2018

Το συνέδριο "Επενδύοντας στον άνθρωπο - συζήτηση για το μέλλον" πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Φεβρουαρίου στη Σόφια της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο του προγράμματος εκδηλώσεων της βουλγαρικής προεδρίας.

Το συνέδριο αποτελεί ένα από τα βασικά ορόσημα στη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με τη μελλοντική επένδυση της ΕΕ στον άνθρωπο και μια μοναδική ευκαιρία προβληματισμού για την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της Ευρώπης, σύμφωνα με το πνεύμα της διακήρυξης του Γκέτεμποργκ για τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Στόχος της διάσκεψης ήταν να συγκεντρώσει εκπροσώπους από θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικές, περιφερειακές, τοπικές δημόσιες αρχές, κοινωνικούς εταίρους, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκούς καθώς και δικαιούχους των προγραμμάτων, παρέχοντας την ευκαιρία να εκφραστούν όλες οι απόψεις σχετικά με τις προτεραιότητες και τις προσδοκίες για την περίοδο μετά το 2020 και να διαμορφωθούν οι προτάσεις πολιτικής της Επιτροπής.

Επίσης, με την εκδήλωση αυτή ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις της 60ης επετείου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/2/2018