Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αρχικά αποτελέσματα της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β κύκλος)» - 1η περίοδος υποβολής

3/2/2018


Ανακοινώθηκε η απόφαση που περιλαμβάνει τα αρχικά αποτελέσματα της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β' Κύκλος», όπως προέκυψαν από το πρώτο στάδιο αξιολόγησης των επιχειρηματιών σχεδίων που υποβλήθηκαν κατά την πρώτη περίοδο υποβολής (5/7/2017 – 9/8/2017).

Στην απόφαση περιλαμβάνονται: 1) η βαθμολογική κατάταξη των 2.728 υποβληθεισών προτάσεων με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν στα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, 2) ο Πίνακας 1.646 επιχειρηματικών σχεδίων που προχωρούν στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης, 3) τα 1.082 επιχειρηματικά σχέδια που απορρίπτονται λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης, λόγω βαθμολογίας.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε τη σχετική απόφαση πατήστε εδώ

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/2/2018