Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προσωρινά αποτελέσματα για τη δράση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»

5/10/2017

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές».

Οι διαδικασίες που ακολουθούν περιλαμβάνουν την κατάθεση ενστάσεων έως και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017, τον έλεγχο πληρότητας φακέλου έως και την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 και στη συνέχεια τη δημοσίευση της οριστικής λίστας των προτάσεων που προκρίνονται προς χρηματοδότηση και την έναρξη ένταξης των πράξεων ανά MIS.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/10/2017