Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αξιολόγηση για την Ανάπτυξη – 1ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης

18/10/2017

"Αξιολόγηση για την Ανάπτυξη: Εφαρμογή της Παγκόσμιας Ατζέντας Αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο", ήταν το θέμα του πρώτου ετήσιου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να δώσει βήμα σε εκπροσώπους των φορέων χάραξης πολιτικής και στην κοινότητα των αξιολογητών, ώστε να ανταλλάξουν θέσεις και απόψεις με στόχο την  ενεργοποίηση  του  διαλόγου για τους τρόπους με τους οποίους η αξιολόγηση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει στις προσπάθειες για ανάπτυξη.

Ενεργή συμμετοχή στο συνέδριο είχε η Μονάδα Γ της ΕΥΣΕΚΤ, αρμόδια για το Συντονισμό της Αξιολόγησης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: Στο πάνελ της Ενότητας 2 του Συνεδρίου με θέμα  «Εφαρμόζοντας τη Παγκόσμια Ατζέντα για την Αξιολόγηση σε μια Ευρώπη που αλλάζει» συμμετείχαν η Προϊσταμένη της Μονάδας Ένη Κούκουλα και ο Λεονάρδος Καντσός ως κεντρικός εισηγητής.

Στα Σχετικά αρχεία επισυνάπτεται η παρουσίαση του κ. Λεονάρδου Καντσού με θέμα ‘’Εφαρμόζοντας την Παγκόσμια Ατζέντα για την Αξιολόγηση 2016-2020 σε μια Ευρώπη που αλλάζει - Πρόταση για μια Εθνική Στρατηγική Αξιολόγησης’’ στην οποία αναφέρεται ότι η κοινότητα της αξιολόγησης στην Ελλάδα μπορεί να αναλάβει ενεργό ρόλο στην κατεύθυνση εφαρμογής μιας εθνικής στρατηγικής αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο της εισήγησης προτάθηκε  προς την Ελληνική Εταιρεία Αξιολόγησης η σύσταση επιστημονικής ομάδας εργασίας με συμμετοχή όλων των φορέων (αξιολογητών και χρηστών αξιολογήσεων, δημοσίου, ιδιωτικού τομέα, ακαδημαϊκών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, κλπ) η οποία θα αναλάβει να εκπονήσει πρόταση εθνικής στρατηγικής για την αξιολόγηση στην Ελλάδα (με βάση τη διεθνή εμπειρία του Global Evaluation Agenda) και να την παρουσιάσει για διαβούλευση στο επιστημονικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξιολόγησης το 2018.

Μεταξύ άλλων, υποστηρίχθηκε ότι οι δημόσιες πολιτικές που βασίζονται σε αντικειμενικά ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά  στην ανάπτυξη, ενώ τονίσθηκε η  σημασία της αξιολόγησης που κινητοποιείται από το εθνικό επίπεδο και της εγχώριας τεχνογνωσίας (με κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία για κάθε τομέα πολιτικής προσαρμοσμένα στο εθνικό πλαίσιο).

Για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε το σύνολο των διαθέσιμων παρουσιάσεων, πατήστε εδώ.

 

Σχετικά αρχεία

Φωτογραφίες

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/12/2017