Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αποτελέσματα δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018»

5/7/2017

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ, δημοσίευσε τους οριστικούς πίνακες των δικαιούχων και μη δικαιούχων voucher για τους παιδικούς σταθμούς, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2017-2018».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα στην ειδική εφαρμογή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Οι ωφελούμενες/οι της δράσης θα πρέπει να εκτυπώσουν την «Αξία τοποθέτησης» (voucher) για κάθε παιδί και να απευθυνθούν, μέχρι και την 1/9/2017, σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών τους.

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ έχουν επίσης αναρτηθεί αναλυτικές οδηγίες προς ωφελούμενους και φορείς, καθώς και χρήσιμα στοιχεία και έντυπα.

Σημειώνεται ότι η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.


 

Φορέας

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 12/7/2017