Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αποτελέσματα προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

8/6/2017

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του «Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

Στο πρόγραμμα υποβλήθηκαν συνολικά 19.246 αιτήσεις. Οι προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων (3.685 υποψήφιοι) και επιλαχόντων υποψηφίων (15.559 υποψήφιοι) καθώς και ο πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων (2 αιτήσεις) έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο του ΙΚΥ www.iky.gr.

Οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν και εξατομικευμένη πληροφόρηση για την αίτησή τους, εισάγοντας αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης και ΑΦΜ στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή.

Οι 3.685 υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων, οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής τους, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως τη Δευτέρα 19 Ιουνίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη σχετική ιστοσελίδα του ΙΚΥ, πατώντας εδώ.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/6/2017