Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρωπαϊκά βραβεία RegioStars 2017 για την περιφερειακή ανάπτυξη

17/2/2017

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε την προκήρυξη των βραβείων RegioStars για το 2017. Στόχος των βραβείων αυτών είναι η αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών στο χώρο της περιφερειακής ανάπτυξης και η ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων έργων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για άλλες περιφέρειες.

Οι πέντε κατηγορίες των βραβείων για το 2017 είναι:

  1. Έξυπνη εξειδίκευση για την καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  2. Ενεργειακή ένωση: Δράση για το κλίμα
  3. Ενδυνάμωση των γυναικών και ενεργός συμμετοχή
  4. Εκπαίδευση και κατάρτιση
  5. Citystars: Πόλεις σε ψηφιακή μετάβαση

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 10 Απριλίου 2017, ενώ η απονομή θα γίνει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών 2017, στις 10 Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο espa.gr ή στον ιστότοπο της ΕΕ.

 

 

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/2/2017